Η μηδενική σπατάλη ή αλλιώς το κίνημα του zero-waste στο πλαίσιο των προΪόντων και των αγαθών που καταναλώνουμε δεν είναι...