Τα anime τείνουν να εμπεριέχουν πολλά φανταστικά στοιχεία και έχουν τη τάση να ταξιδεύουν το κοινό μακριά από τη πραγματικότητα....
Οι συστάσεις, τόσο για το League of Legends όσο και για τη Marvel, είναι περιττές. Παρόλα αυτά, προτού προχωρήσουμε στο...