Ξυπνήστε πρόβατα! Σας καλεί ο Μεσσίας. Ο δεύτερος ερχομός είναι εδώ, χειρότερος απ’ τον χειρότερο εφιάλτη του Ιωάννη στο ευαγγέλιο...