Κατουράς στο ντους;

3ΜΟΥ | 65 |

Ρωτήσαμε το κοινό να περιγραψει με μια φράση την ερωτική τους ζωή και λάβαμε όλες τις απαντήσεις. Για περισσότερο Δημήτρη Ρούσσαρη τσεκάρετε το www.kasseta.gr Follow him on instagram: https://www.instagram.com/dimitris_roussaris/?hl=el

More Stories
NEW YORK 1911